Användarvillkor

Användar villkoren accepteras då Beställaren har accepterat och skickat in påskrivet avtal för de beställda tjänsterna. Ingen ångerätt finns för utförda tjänster eller andra upprättade och betalda dokument och tjänster. Ingen återbetalning sker om Beställaren ångrar beställning. De av Beställaren beställda och betalda tjänsterna hålls tillgängliga på vår hemsida. Uppgifterna är skyddade av lösenord.

De skrifter, rapporter, mallar och applikationer som finns tillgängliga via hemsidan är att anse som stöd. Det är Beställaren som ansvarar för att kontrollera uppgifterna innan de skickas till tredjeman. 

Priserna för de olika tjänsterna framgår av bilaga till av Beställaren undertecknat avtal och kan komma att förändras. Informationen finns även tillgänglig på hemsidan. Priserna kan komma att förändras utan underrättelse i förväg.

Eventuella klagomål och förbättringsåtgärder skickas via mail till "info@reskontra.nu".