Våra villkor

Kund och leverantörsfakturor skickas till oss löpande via post eller via uppladdning på kundens konto på vår hemsida. Reskontrorna redovisas månadsvis via pdf fil tillgängliga på kundkontot. Var avgift för överenskomna tjänster är en procentsats på utbetalningar samt inbetalningar som skett via kundens dedikerade bankkonto. Avgiften räknas ut den första i månaden och avser tidigare månad. Avgiften belastar kundens dedikerade bankkonto den 5:e vardagen i varje månad.

Kunden ansvarar alltid själv för sina skatter och kunden ansvarar även för att redovisa och betala skatterna till

 

Skatteverket. Vi kan betala skatterna från kundens dedikerade bankkonto om vi erhållit en skriftlig begäran.

En juridiskperson blir inte registerad som kund förrän vi mottagit ett underskrivet avtal i original.
Tre arbetsdagar efter att vi mottagit avtalet, registreras kunden i vårt system. Då erhåller även kunden det
bankgiro nummer som ska framgå på skickad kundfakturor samt den text som ska framgå på skickade fakuror.

Kunden har själv inte tillgång till det dedikerade bankkontot men får via sitt konto regelbunden
information(via pdf) om saldot och de transaktioner som skett på kontot.