Om oss

Alpha Reskontraservice AB bildades med syftet att underlätta vardagen för företagare och redovisare.
Genom att fokusera på reskontrahantering så kan vi snabbt och smidigt hålla våra kunders reskontror uppdaterade.
Vi bevakar och följer även upp obetalda kundfordringar. Verksamheten drivs av auktoriserade redovisningskonsulter.