Mallar

Det är viktigt att fakturor uppfyller de krav som skatteverket ställer för att undvika eventuella moms- och skatteproblem. Nedanstående information om vad en faktura ska innehålla har hämtats från Skatteverket. För exempel på faktura kontakta oss gärna så kan vi hjälpa dig.

Enligt bokföringslagen ska en faktura (verifikation) bl.a. innehålla uppgift om: 

- datum, när den sammanställts
- kund, till vem fakturan är ställd
- affärshändelsen, när den inträffat
- specifikation, vad fakturan avser belopp


Krav på hur en faktura ska se ut finns även i annan lagstiftning än bokföringslagen.
Enligt mervärdesskattelagen ska en faktura dessutom bl.a innehålla uppgift om:

- ett unikt löpnummer för varje faktura
- säljarens registreringsnummer till moms
- säljarens och köparens namn och adress
- varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
- beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
- den eller de momssatser som gäller
- den moms som ska betalas