Kundförutsättningar

Hos oss kan enbart juridiska personer bli kunder. Den juridiska personen ska vara registrerad för
moms och F-skatt. Avtalet ska undertecknas av bolagets ställföreträdare som även ska vara styrelseledamot.

Ställföreträdaren ska kunna legitemera sig med körkort, pass eller annat godkänt svenska id kort.