Välkommen till Alpha Reskontraservice!

 

 

En uppdaterad kund- och leverantörsreskontra är väldigt viktig för ett bolags redovisning men också för kassaflödet. För många företag utgör just kund- och leverantörsreskontran de två största delarna av redovisningen. I många fall kanske man bokför själv men tycker att det är svårt och tidsödande att ha kontroll på kundfordringarna och leverantörsskulderna.

Vi kan underlätta för dig genom att vi hjälper dig att hantera din kund- och leverantörsreskontra! Att vara kund hos oss innebär att du löpande skickar oss dina utgående- och ingående fakturor via papper eller scanning. Utifrån ditt material skapar vi reskontror som vi uppdaterar och bevakar. Månadsvis får du rapporter om hur din reskontra utvecklas.
 

Låt oss göra din tillvaro som företagare eller redovisare enklare!